Galeria rzeźby

 • Zalewanie form brązem . Tygiel ok 1300 stop C

  Rzeźba z brązu

  Moje brązy odlewane są metodą na wosk tracony. Mało kto wie ale taka rzeźba z brązu to efekt końcowy kilku rzeźb pośrednich. Przeważnie pierwotna rzeźba powstaje w glinie ale może też powstawać w innych materiałach plastycznych. Z rzeźby pierwotnej  powstaje rzeźba wtórna już w wosku . Na tym etapie można jeszcze bardzo dużo zmienić. Dopiero z tej postaci powstaje rzeźba odlana z brązu. Sam wosk idzie niestety w zapomnienie i jest tracony w piecu, jego miejsce w formie zajmie brąz. Nie jest to jeszcze jednak koniec. Rzeźba z brązu jest cyzelowana  czyli obrabiane są detaliki rzeźby . Na koniec patynowanie. Patynowanie daje rzeźbie życie, wydobywa niuanse, cienie itd. Ostatnim rzeźbiarzem jest czas, powietrze, otoczenie, przykładowo ptaki :-) , no i sama lokalizacja rzeźby czyli przestrzeń. Ta ostatnia decyduje końcowo o życiu lub śmierci rzeźby. 

 • Rzeźba repusowana

  Ten typ rzeźby może być tylko rzeźbą kameralną. Nie widziałem dużej rzeźby repusowanej w miedzi czy srebrze. No może jakby się uparł to widziałem w blasze ołowianej . Sama metoda repusowania jest bardzo żmudna i polega na wybijaniu , wytłaczaniu kształtu za pomocą młotka lub puncyn . Patrz na baner . Ten typ rzeźby może mieć też elementy wyoblane , czy ciągnione , ale moje są repusowane od a do z. Proces jest specyficzny z tego powodu, że znaczną część  pracy wykonujemy w negatywie zatem wyobraźnia musi pracować można powiedzieć podwójnie. Takie prace powstają chyba tylko po to żeby udowodnić coś samemu sobie, te prace są niezwykle pracochłonne.  Lubię je i są bardzo osobiste.

 • Rzeźba kamień i drewno

  Rzeźbienie w "czymś" to całkowicie odmienny styl rzeźbienia  jako procesu.  Proszę zauważyć, że w poprzednich rzeźbach materiał był formowany poprzez dodawanie, komponowanie masy czy elementów. Rzeźbienie w drewnie czy kamieniu to całkiem odmienny proces i polega na zdejmowaniu materiału. Powoli ujmujemy masę i zostawiamy tylko to co ma być sensem rzeźby. Raz zrobiony błąd pociaga za sobą kolejne błędy i całkowicie może zniszczyć pracę. Trudno powiedzieć który styl rzeźbienia jest mniej czy bardziej wartościowy. Podobno zależy to od samego temperamentu rzeźbiarza. Sam po sobie wiem, że lepiej wychodzi mi nakładanie niż zdejmowanie. Najlepsze efekty jednak daje mi mieszanie tych dwóch metod. Rzeźbienie w "czymś" wydaje się być bardziej statyczne, monumentalne i w sumie rzeźbiarz jest ograniczany przez bryłę materiału. Nie mozna takiej bryły rozwijać, już na starcie musi byś skończonym, ograniczonym dziełem. Trzeba stwierdzić, że ten typ rzeźby skazany jest na wielki wpływ przestrzeni w której przyjdzie tej rzeźbie żyć.