Rzeźba kamień i drewno

Rzeźbienie w "czymś" to całkowicie odmienny styl rzeźbienia  jako procesu.  Proszę zauważyć, że w poprzednich rzeźbach materiał był formowany poprzez dodawanie, komponowanie masy czy elementów. Rzeźbienie w drewnie czy kamieniu to całkiem odmienny proces i polega na zdejmowaniu materiału. Powoli ujmujemy masę i zostawiamy tylko to co ma być sensem rzeźby. Raz zrobiony błąd pociaga za sobą kolejne błędy i całkowicie może zniszczyć pracę. Trudno powiedzieć który styl rzeźbienia jest mniej czy bardziej wartościowy. Podobno zależy to od samego temperamentu rzeźbiarza. Sam po sobie wiem, że lepiej wychodzi mi nakładanie niż zdejmowanie. Najlepsze efekty jednak daje mi mieszanie tych dwóch metod. Rzeźbienie w "czymś" wydaje się być bardziej statyczne, monumentalne i w sumie rzeźbiarz jest ograniczany przez bryłę materiału. Nie mozna takiej bryły rozwijać, już na starcie musi byś skończonym, ograniczonym dziełem. Trzeba stwierdzić, że ten typ rzeźby skazany jest na wielki wpływ przestrzeni w której przyjdzie tej rzeźbie żyć.